Corona: wanneer worden mantelzorgers gevaccineerd?

maandag 11 januari 2021


Het is nog onduidelijk wanneer kinderen en volwassenen met WLZ-zorg thuis en hun mantelzorgers gevaccineerd worden. De belangenbehartiger Mantelzorg.nl heeft dit besproken met het ministerie van VWS. De richtlijnen van de rijksoverheid worden gevolgd, maar daarin worden mantelzorgers niet specifiek genoemd.

 

Mantelzorgverklaring
Mantelzorgers staan nergens geregistreerd waardoor een landelijk overzicht ontbreekt. Dat blijkt lastig bij de beschermingsmiddelen, het testen en nu weer bij de vaccinaties. Een oplossing is de mantelzorgverklaring. Die bestaat, maar wordt nog lang niet door alle partijen erkend. Dat is wel nodig, zodat mantelzorgers volwaardige partners in de zorg worden. Daarom pleitte MantelzorgNL-bestuurder Liesbeth Hoogendijk recent op Radio 1 voor snel invoeren van de mantelzorgverklaring.

 

Wat is duidelijk?

Deze week heeft minister De Jonge een nieuwe groep aan de vaccinatiestrategie toegevoegd, de groep ‘overig zorgpersoneel’. Hieronder vallen mantelzorgers. Volgens planning krijgt deze groep in april de vaccinatie. Ook krijgen 60-plussers of mensen met een medische indicatie vanaf maart het vaccin. Een groot deel van de mantelzorgers valt binnen deze categorie.

 

Vragen
Heb je vragen? Neem dan altijd contact op met mantelzorg.nl (mantelzorglijn@mantelzorg.nl | 030-760 60 55) of de Covid-hulplijn van mantelzorgelijk.nl (088 – 505 43 31).

 

Deze website maakt gebruik van (noodzakelijke) analytische cookies.

Meer info Weigeren Toestaan